Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.

Nevhodné vánoční dárky můžete vrátit až do 31. 1. 2024.

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář, který lze stáhnout zde. Tento formulář prosím zašlete na adresu elektronické pošty saly@pranita.cz nebo ho přiložte k vracenému zboží.

Zboží prosím zašlete nejlépe zabalené v bublinkové obálce, jako doporučený dopis na naší adresu:

Jindra Bhutia Holovská
www.pranita.cz
Potoční 95
471 52 Sloup v Čechách

 

Vrácení výrobku provádíte na vlastní náklady.

 

V případě, že odstoupíte od smlouvy a vrátíte nám všechno zboží, vrátíme vám na vámi určený bankovní účet finanční prostředky včetně sumy za dodání výrobku, která je limitovaná výškou nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, a to do 14 dní od obdržení zboží. Pošlete-li zpět pouze některé zboží, vrátíme vám pouze částku za toto zboží.

Je-li vrácené zboží poškozené, můžeme uplatnit právo na náhradu škody a vrátit jen kupní cenu sníženou o částku odpovídající poškození. V takovém případě jsme povinni vzniklou škodu prokázat.

 

Reklamace

Najdete-li na výrobku kaz, který jsme přehlédli, máte právo na reklamaci, a to podle vašeho požadavku výměnou věci, opravou, přiměřenou slevou z ceny věci nebo vrácením platby.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), po dobu 24 měsíců. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, nevhodným ošetřením, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, ani na vady, kvůli nimž byla sjednaná nižší cena. Vzhledem k charakteru výroby se záruka nevztahuje na drobné rozdíly v kvalitě a odchylky ve velikostech.

 

Zboží prosím zašlete Českou poštou, nejlépe zabalené v bublinkové obálce, jako doporučený dopis na naší adresu:

Jindra Bhutia Holovská
www.pranita.cz
Potoční 95
471 52 Sloup v Čechách

 

Oskenujte nebo vyfotografujte podací lístek a pošlete nám ho prosím na e-mail saly@pranita.cz.

 

Bude-li reklamace uznaná, tzn. vyřízená opravou, výměnou nebo vrácením platby, proplatíme vám i náklady na zpáteční poštovné doložené podacím lístkem. Jsme povinni uhradit nejnižší nutně vynaložené náklady, tzn. náklady na poštovné za zásilku poslanou jako doporučený dopis.

Filtry

Typ

Vzor

Barva

Materiál

Hřejivost

Rozměr

Cena