ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou Vaše práva.

KDO JE SPRÁVCE

Správce osobních údajů na webu www.pranita.cz je Mgr. Jindra Bhutia Holovská se sídlem Potoční 95, 47152 Sloup v Čechách, Česká republika, tel.: +420 777 178 129, e-mail: saly@pranita.cz, identifikační číslo: 72678925, DIČ: CZ7855051501, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném pod č. j. MUNO 10572/2014 MÚ v Novém Boru (dále jen Správce).

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

V případe dotazu použijte prosím tel. +420 777 178 129 nebo e-mail saly@pranita.cz.

KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě odeslání kontaktního formuláře, registrace na webu a objednávky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

V případě odeslání kontaktního formuláře zpracováváme tyto osobní údaje:

 • e-mailovou adresu
 • text zprávy.

Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na Váš dotaz, pro vytvoření nabídky služeb nebo jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

V případě registrace za účelem vytvoření zákaznického účtu na webu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • fakturační adresu
 • dodací adresu.

Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení.

V případě objednávky na webu, která je možná s registrací i bez registrace, zpracováváme stejné údaje jako v případě vytvoření zákaznického účtu. Tyto údaje je nutné zadat do účetního systému a předat dopravcům.

E-mailovou adresu používáme také pro zasílání obchodních sdělení v případě, že si v registračním formuláři zvolíte možnost zasílání novinek e-mailem. Ze zasílání obchodních sdělení se lze kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz na konci e-mailu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let nebo do odvolání takového souhlasu.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb nebo pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je to doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu zpracováváme po dobu jeho trvání a dále obvykle 5 let po jeho zrušení.

KDO DALŠÍ MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít kromě mě i tito zpracovatelé:

 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics, AdWords
 • Mailchimp, který používáme pro odesílání novinek e-mailem (jméno, příjmění a e-mailová adresa)
 • Heureka.cz v rámci programu Ověřeno zákazníky (viz níže)
 • dopravce Česká pošta
 • dopravce WeDo
 • platební brána PayPal
 • platební brána Comgate
 • programátor webu
 • účetní

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad Vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

 

PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

CO JSOU COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 1. Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

 2. Cookie třetí strany (third party cookie) - ty jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 1. Krátkodobé (session cookie) - vymažou se z Vašeho počítače po zavření prohlížeče.

 2. Dlouhodobé (persistent cookie) - po zavření prohlížeče zůstávají zachovány a umožňují např. rychlejší funkci webů při příští návštěvě. Vymažou se teprve po uplynutí doby nastavené u jednotlivých cookies nebo ve Vašem prohlížeči. Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 1. Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávání videí, sdílení obsahu apod.).

 2. Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit tak, abyste ho mohli lépe používat.

 3. Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již byli na našem webu.

 4. Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické - první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Google Analytics - první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Google AdWords - první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.

Sklik - třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie remarketingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Facebook Pixel - první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.

Heureka - třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zboží.cz - třetí strany, dlouhodobé, konverzní.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

V internetovém prohlížeči, který používáte (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) si můžete zapnout funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat (blokovat). 

Vymazání

Ve Vašem prohlížeči můžete cookies vymazat - vymazání bývá zpravidla umístěno v “Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují zablokovat umísťování cookies na Vašem počítači. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android - různé prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

GOOGLE ANALYTICS

Pranita.cz používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Také služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání našeho e-shopu spolu s obsahem souboru cookies budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude tyto informace používat pro vyhodnocování užívání webu, vytváření zpráv o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. My tyto informace používáme pro zlepšování naší činnosti. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id - funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používán řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

Pokud nechcete poskytovat ani tato anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování a aktivaci pluginu ve Vašem prohlížeči nebudou tato data odesílána.

 

 

Filtry

Typ

Vzor

Barva

Materiál

Hřejivost

Rozměr

Cena